Veritabanı Pazarlaması (Database Marketing)

Başlıksız-1

Geleneksel satış odaklı pazarlama yaklaşımında, müşteriler hakkında bilgi sahibi olmak hem şimdiki kadar önem taşımamakta, hem de teknoloji anlamında mümkün görülmemekteydi. Oysaki işletmelerin pazarlama iletişimi yöntem ve teknikleri ile ulaşmaya çalıştıkları hedef kitleleri hakkında verilerin toplanması, depolanması, saklanması ve değerlendirilmesi günümüzün modern pazarlama anlayışının temelini oluşturmaktadır. Teknolojinin pazarlama alanında tam anlamıyla kullanılması, pazarlama iletişimi konusunda büyük bir fırsat yaratmıştır. Gelişen teknoloji sonucu veri tabanı oluşturma ve bu verilerden yararlanma imkanı çağdaş pazarlama iletişimi uygulanmalarının benimsenmesini ve gelişmesini de sağlamıştır. Veritabanı pazarlaması şirketin amaçlarını başarabilmesi ve bu amaçları doğrultusunda daha iyi karar vermek için tüketicilerin isimleri, adresleri ve satın alma alışkanlıkları gibi pazarlarla ilgili bilgilerin elde edilmesi ve verilerin toplanması olarak tanımlanmaktadır.

Veritabanı pazarlaması uygulamalarında, toplanması gereken müşteri bilgilerinin, müşterilerin düzenli olarak satın aldığı ürünler, harcadıkları para miktarı ve yaptığı faaliyetler olarak belirlenmiştir. Veritabanı pazarlaması özellikle geniş sayıda müşteriye sahip firmalar için, müşterileriyle iletişim kurma ve hizmet özelleştirmesi yapmayı sağlayan bir araç olarak tanımlanmıştır. Sosyal medya, veritabanı pazarlamasının önemini yeniden gündeme getirmiştir. Hedef kitlelerine sosyal medya aracılığıyla ulaşmayı amaçlayan iletişimciler veritabanı pazarlaması sayesinde kime nasıl ve nerede ulaşabileceklerini daha kolay bulabilirler.

Günümüzde en büyük veritabanı sosyal medyanın en ünlü araçlarından biri olan Facebook’tur.  Facebook’un sahip olduğu sosyal veritabanı sayısız tartışmaya da neden olmaktadır. Bu bilgilerin başka şirketlere satılıp satılmadığı veya satılıp satılamayacağı sosyal medyayı en çok meşgul eden tartışmalardan biridir.

Posted on 19 February 2014 in Genel

Back to Top