Archive for: February, 2014

Veritabanı Pazarlaması (Database Marketing)

Geleneksel satış odaklı pazarlama yaklaşımında, müşteriler hakkında bilgi sahibi olmak hem şimdiki kadar önem taşımamakta, hem de teknoloji anlamında mümkün görülmemekteydi. Oysaki işletmelerin pazarlama iletişimi yöntem ve teknikleri ile ulaşmaya çalıştıkları hedef kitleleri hakkında verilerin toplanması, depolanması, saklanması ve değerlendirilmesi günümüzün modern pazarlama anlayışının temelini oluşturmaktadır. Teknolojinin pazarlama alanında tam anlamıyla kullanılması, pazarlama iletişimi konusunda…

Read More →

Kültür-sanat ve eğlence dünyasının sosyal medyadaki geleceği!

Yazıya başlamadan önce kavramsal olarak okumayı kolaylaştıracak bir duruma başvuralım. Her türlü kurum, firma, şahıs, ürün, televizyon programı, dizi, sinema filmi, ünlü sanatçı…vs. gibi iş verenin ya da geniş anlamıyla arz yaratanın adına “ÜRETİCİ” diyelim. Tüm bu ÜRETİCİlerin üretimlerini talep eden her türlü kişi, kurum, müşteri, takipçi…vs. ise “TÜKETİCİ” olsun. Geleneksel ‘Medya’ araçlarını pazarlama iletişimi…

Read More →

Back to Top